Hallahan, J


#15 Hallahan, Jackson - 40 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  po     avg 
   Feb 18, 2011  at  Saint Catharine (Ky)   .000 
   Feb 19, 2011  at  Saint Catharine (Ky)   .000 
   Feb 19, 2011  vs  Goshen (Ind.)   .200 
   Mar 12, 2011  at  Grace (Ind.)   .214 
   Mar 14, 2011  at  Bethel (Ind.)   .250 
   Mar 14, 2011  at  Bethel (Ind.)-2   .300 
   Mar 16, 2011  at  Goshen (Ind.)   .269 
   Mar 18, 2011    ST. FRANCIS (ILL.)   .233 
   Mar 19, 2011  at  St. Francis (Ill.)-1   .242 
   Mar 19, 2011  at  St. Francis (Ill.)-2   .222 
   Mar 25, 2011  at  Purdue North Central   .256 
   Mar 26, 2011    PURDUE NORTH CENTRAL-2  .238 
   Mar 27, 2011    CARDINAL STRITCH-1   .227 
   Mar 27, 2011    CARDINAL STRITCH-2   .217 
   Mar 30, 2011  at  Robert Morris-1   .229 
   Mar 30, 2011  at  Robert Morris-2   .235 
   Apr 1, 2011     CALUMET ST. JOSEPH   .255 
   Apr 2, 2011   at  Calumet St. Joseph-1   .237 
   Apr 2, 2011   at  Calumet St. Joseph-2   .230 
   Apr 3, 2011   vs  Robert Morris   .219 
   Apr 5, 2011     TRINITY INTER.-1   .221 
   Apr 9, 2011   at  Saint Xavier (Ill.)   .225 
   Apr 10, 2011    SAINT XAVIER (ILL.)-1   .219 
   Apr 10, 2011    SAINT XAVIER (ILL.)-2   .240 
   Apr 12, 2011  at  Judson-1   .241 
   Apr 12, 2011  at  Judson-2   .256 
   Apr 14, 2011    OLIVET NAZARENE   .256 
   Apr 18, 2011  at  Olivet Nazarene-1   .253 
   Apr 18, 2011  at  Olivet Nazarene-2   .256 
   Apr 20, 2011  at  Roosevelt-1   .264 
   Apr 20, 2011  at  Roosevelt-2   .277 
   Apr 29, 2011  at  Trinity Christian   .281 
   Apr 30, 2011    TRINITY CHRISTIAN-1   .276 
   Apr 30, 2011    TRINITY CHRISTIAN-2   .265 
   May 1, 2011   at  Illinois Tech.-1   .264 
   May 1, 2011   at  Illinois Tech.-2   .264 
   May 3, 2011   at  Kalamazoo (Mich.)-1   .274 
   May 3, 2011   at  Kalamazoo (Mich.)-2   .278 
   Mar 26, 2011    PURDUE NORTH CENTRAL-1  .286 
   Apr 5, 2011     TRINITY INTER.-2   .281 
   Totals      40  121  13  34  11  15  25  66  86  16  .281 

#15 Hallahan, Jackson - 12 appearances (All games)

   date     opponent  gs  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  ibb  score  w-l  sv     era     np 
   Feb 18, 2011  at  Saint Catharine (Ky)   5.0  1-13  0-1  9.00 
   Mar 14, 2011  at  Bethel (Ind.)   5.1  15  10  10  0-9  0-2  13.06 
   Mar 19, 2011  at  St. Francis (Ill.)-1   5.0  0-9  0-3  11.15 
   Apr 1, 2011     CALUMET ST. JOSEPH     2.1  10-12  0-3  10.19 
   Apr 9, 2011   at  Saint Xavier (Ill.)   7.0  1-7  0-4  9.49 
   Apr 14, 2011    OLIVET NAZARENE   7.0  2-12  0-5  8.81 
   Apr 20, 2011  at  Roosevelt-1   2.0  11  4-14  0-6  10.69 
   Apr 20, 2011  at  Roosevelt-2     1.0  12-9  0-6  10.38 
   Apr 30, 2011    TRINITY CHRISTIAN-1     0.2  1-16  0-6  10.19 
   Apr 30, 2011    TRINITY CHRISTIAN-2     2.0  7-19  0-6  10.85 
   May 1, 2011   at  Illinois Tech.-1   6.0  11  10  4-10  0-7  10.80 
   Mar 26, 2011    PURDUE NORTH CENTRAL-1  6.0  11  10  2-11  0-8  10.95 
   Totals      49.1  90  71  60  24  30  23  44-141  0-8  10.95